DELA

HFD avslog besvär mot Fyrens marina

Högsta förvaltningsdomstolen avslår det besvär som privatpersoner i Lumparland lämnat in mot kommunens hantering av planerna på att bygga en marina i Klemetsby.
– Vi gläds åt beslutet, säger Lennart Joelsson som är en av initiativtagarna till marinaprojektet.

Historien om Fyrens Marina i Lumparland har pågått länge. Tvisten handlar om ett skogsområde i Klemetsby med tillhörande strandmark och angränsande vatten som ägs av Lemlands-Lumparlands församling.
För snart fem år sedan presenterade det privata bolaget Fyrens Marina Ab planer på att anlägga en gästhamn med plats för drygt 160 båtar, strand- och flytbryggor, strandbyggnader för fritidsboende, service och förvaring samt restaurang- och servicebyggnader på området. Lumparlands kommun ingick arrendeavtal med församlingen om mark och vatten och överlät det sedan till bolaget.
Fyra lumparlänningar vände sig till Ålands förvaltningsdomstol med besvär mot hur kommunen hanterat frågan.

Domstolen gav privatpersonerna delvis rätt genom att konstatera att kommunen hade fattat beslutet utan tillräcklig utredning av den ekonomiska fördel bolaget eventuellt hade fått när arrenderätten överfördes jämfört med om motsvarande område hade arrenderats till marknadspris. Beslutet hade också fattats utan att kommunen utrett om bestämmelserna om statligt stöd borde ha tillämpats.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!


Alfons Röblom  alfons.roblom@nyan.ax