DELA

Heta frågor i stadsfullmäktige

Sparåtgärder men också ett skolbygge, nytt dagis och nytt hamnbolag.
I kväll behandlar stadsfullmäktige Mariehamns digra verksamhetsplan för nästa år.
Åland24 sänder direkt från kl 19.00.
Stadsborna vaknar på nyårsdagen till ett Mariehamn där man plogar mindre och släcker gatlyktorna oftare, inte sandar bostadsgatorna och inte håller lika rent och ogräsfritt som i dag.
En lekpark försvinner och förändringens vindar blåser inom äldreomsorgen där man ser över både personal och struktur.
Men stadsborna har också positiva nyheter att se fram emot.
Det nya daghemmet Neptunus öppnar i Idrottsgården och i augusti sätts spaden i marken vid Övernäs skola för att realisera den efterlängtade ombyggnaden. Planeringen av dagiset i Horelliområdet fortsätter liksom också planeringen av Östra hamnen och de nya bostadsområdena vid Rönnbergs torg och på Svinö.

Ny belysning
Den kanske största förändringen av stadens verksamhet är bolagiseringen av Mariehamns hamn vilket snart också kräver ett beslut om Pommerns framtida administration.
Islandia får ny och modern energisnål belysning och Mariebads fastighet sköts på prov av infrastruktursektorn och inte, som i dag, av bildningsnämnden.
Stadens hemsidor skall förbättras och de elektroniska tjänsterna bli fler. En ny jämställdhetspolicy och plan skall tas fram och genom olika kampanjer skall man få stadsborna att bland annat hålla staden ren och att gå och rösta i höstens lagtings- och kommunalval.
Följderna av de minskade anslag som stadsfullmäktige klubbade igenom i samband med att budgeten antogs i början av juni syns nu i verksamhetsplanen. Man kan därför vänta sig en livlig debatt i kväll då fullmäktige skall godkänna planen.

Titte Törnroth-Sarkkinen