DELA

Het språkdebatt i finsk tv

Lantrådet Roger Nordlund (c) och talmannen Barbro Sundback (s) drabbade samman i FST5 i tisdags kväll.
Tonen var skarp när språkfrågan och kvinnliga politiker diskuterades.
I den kvartslånga debatten i programmet Obs på FST5 diskuterade Roger Nordlund, Barbro Sundback och Nya Ålands chefredaktör Nina Fellman det stundande lagtingsvalet. Tonen sattes redan i den inledande diskussionen om valpejlingar där Roger Nordlund menade att det är en stor skandal att socialdemokraterna har försökt påverka resultatet i Nyans pejling
– Det är skrämmande ur demokratisk synvinkel att talmannen på Åland försöker manipulera resultatet.
När diskussionen fördes in på det svenska språket och hemspråksundervisningen hettade det till ordentligt. Roger Nordlund menade att resurserna i skolan inte ska läggas på den typen av undervisning, utan att alla som kommer till Åland snabbt ska lära sig svenska så att de kan fungera i samhället.
Barbro Sundback hade ingenting att invända mot det, men hon kritiserade Nordlund för att han inte vill ge dem med ett annat modersmål rätt till stöd.
– Man för skräckpropaganda om att Åland då kommer att förfinskas. Det är ett hopplöst resonemang, eftersom de här personerna redan pratar det andra språket, sa Sundback.

Vittrar sönder
Roger Nordlund ansåg att Sundbacks linje på sikt leder till att Åland får olika språkgrupper.
– Och då vittrar vårt enspråkiga samhälle sönder.
Nordlund och Sundback pratade flera gånger i mun på varandra och tonen var skarp.
– Du Roger vill ju att dina barn ska få lära sig svenska. Förstår du inte att andra önskar samma förstärkning av sitt modersmål? sa Barbro Sundback.
Under den sista delen av debatten diskuterades det faktum att endast 36 procent av kandidaterna är kvinnor. Nina Fellman menade att anledningen till att så få kvinnor kandiderar är att den offentliga debatten är tuff och att den som sticker ut hakan får på käften.

Förföljd – offer
Fellman fick medhåll av Roger Nordlund och Barbro Sundback passade på att leverera lite mediekritik.
– Kvinnor granskas betydligt hårdare. Jag har varit förföljd i 30 år av den ena lokaltidningen, utom under en kort tid när man hade en svensk chefredaktör. De som har följt min karriär blir nog lätt avskräckta.
Nordlund gillade inte Sundbacks försök att utmåla sig själv som ett offer.
– Barbro Sundback är en av de tuffaste debattörerna på Åland. Det är nog många känt sig hårt åtgångna av henne också.
Programmet finns på FST5:s hemsida på adressen http://svenska.yle.fi/fst5.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax