DELA

Henry Lindström kommundirektör

Saltviks kommunstyrelse har i dag beslutat enhälligt att föreslå för fullmäktige att Henry Lindström från Haga skall erhålla tjänsten som kommundirektör med prövotid på 6 månader.
Fullmäktige beslutar i detta ärende den 18 december.