DELA

Hennes osjälviskhet gav stipendium

Cassandra Blomqvist har blivit utsedd till årets stipendiat ur Rakel Karlssons minnesfond.
Stipendiet ges till en person som utfört en speciellt uppoffrande gärning.
Det meddelar Bertil Nordin, verksamhetsledare på Folkhälsan på Åland, som administrerar fonden.
Så här lyder motiveringen:
”Cassandra Blomqvist har osjälviskt och med stort och ansvarsfullt engagemang, bistått sin handikappade bror genom positiva och konkreta handlingar. Cassandra är genom sitt handlande ett föredöme för både dagens ungdomar liksom den vuxna befolkning.” (ka-f)