DELA

Hemsjukvården tar stryk av strejken

Normalt sysselsätter hemsjukvården drygt 40 personer, kvar i jobb finns sju stycken. Det har inneburit en del omställning för ÅHS som försöker möta kraven från de drygt 400 patienterna.
– Att lösa den uppkomna situationen har krävt en omfattande planering, säger klinikchef Birgitta Hermans.
Man har varit tvungen att samarbeta med kommunerna och staden för att försöka täcka upp manfallet på över 30 personer.
– Tillsvidare har vi klarat av detta gigantiska arbete. Våra samarbetspartners har tagit över medicindelningar på de olika serviceboendena, många såromläggningar samt insulingivning. De som finns kvar i jobb i hemsjukvården utför ett mycket gott och ansvarsfullt arbete och de sträcker sig långt för att arbetet skall löpa så smärtfritt som möjligt för patienterna.
Dock hinner den decimerade arbetsstyrkan inte med alla arbetsuppgifter. Personal inom specialsjukvården handhar insulingivningarna till de patienter som är bosatta i Mariehamn. Alla såromläggningar har inte kunnat skötas i hemmen utan patienterna är tvungna att komma till hälsocentralen i Mariehamn för omläggningar och andra mer krävande vårdåtgärder. Där sköts detta av primärvårdens läkare.

Läs mer i morgondagens Nya Åland.

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax