DELA

Hemlösas öde delar stadspolitikerna

Mariehamn måste hjälpa de hemlösa.
Det anser många i fullmäktige men majoriteten hävdar att stadens sociala sektor redan gör vad den kan.
– Jag säger som Martin Luther King: I Have a Dream, Jag har en dröm. Min dröm är att vi skulle ha ett härbärge. Eller att vi åtminstone skulle börja diskutera ett härbärge.
Det sade Ulla Andersson (S) då hon var uppe i stadsfullmäktiges talarstol för att kommentera att hennes motion om ansvarsfrågan för de hemlösa inte kommer att leda till några vidare åtgärder. I beredningen av motionen konstaterar den sociala förvaltningen att man inte kan göra mera än det man gör i dag.
Andersson var klart besviken och kritiskt till att de som av olika skäl inte har förmåga att uppfylla de sociala myndigheternas krav i dag blir utan hjälp.
– Ingen skall behöva vara hemlös.


Register förbjudet
Barbro Sundback (S) som sitter som ordförande i socialnämnden förklarade varför den Anderssonska motionen förblir just en dröm.
Socialmyndigheterna vet för det första inte hur många som egentligen är hemlösa. Det är förbjudet att föra ett register och det finns inga lagliga möjligheter att tvångsomhänderta de personer som inte vill ta emot den service och de stöd som erbjuds utan bara ha tak över huvudet.
De ekonomiska ramarna ger inte heller utrymme för ett härbärge, i så fall bör den saken diskuteras i samband med att nästa budget slås fast. Dessutom tror myndigheterna inte att ett härbärge är lösningen med flera dödsolyckor i tidigare boenden, bland annat innebrända på Parkgatan 24, i färskt minne.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen