DELA

Hemligt om kabelanbud

Det har lämnats in anbud på att bygga den nya likströmskabeln till riket. Det bekräftar Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth men han vill inte i det här skedet avslöja hur många det handlar om.
– Jag säger ingenting före styrelsen har fattat beslut om vem vi skall börja förhandla med, säger han och tillägger att han hoppas att det beslutet kan fattas på styrelsens möte på torsdag nästa vecka.
Kabeln är kostnadsberäknad till 125 miljoner euro. Staten bidrar med 50 miljoner medan landskapet dels tecknar nya aktier för 5 miljoner och dels beviljar en garanti för 70. Investeringen i reservkabeln kommer också att märkas på konsumenternas elräkningar som beräknas stiga med 200 euro per hushåll.
Man räknar med att kabeln kan tas i bruk senast 2016. (tt-s)