DELA

Hemliga handlingar stör inte EU-förhandlingar

Landskapsregeringen är inte överens med EU-kommissionen i frågan om vårfågeljakten och det är en orsak till att svaret som kommissionen begärt inte ges ut offentligt.
Frågan är ett EU-pilotärende och innebär att man ännu bara rätar ut frågetecken informellt innan saken kan bli en formell överträdelse från Ålands sida.
Landskapsregeringens svar till EU-kommissionen angående vårfågeljakten ingår i det nya projektet att förbättra kommunikationen med medborgarna; EU-pilot. EU-pilot är ett mellansteg mellan ett beslut som en enskild region eller ett land fattar och ett formellt överträdelseärende från EU:s sida.
Landskapsregeringens EU-sakkunniga Michaela Slotte säger att man haft många ärenden enligt EU-pilotmetoden.
– Det är lättare att reda ut saker innan de blir formella överträdelseärenden, säger Slotte.
Tanken är att om kommissionen missförstått något i beredningen av ett beslut kan man reda upp det informellt innan Åland eventuellt kan bestraffas. Det betyder också att ärendet är under beredning.
Landskapsregeringen har alltså valt att hemligstämpla sitt svar eftersom man anser att ett offentliggörande skulle skada och försvåra förhandlingssituationen mellan landskapsregeringen och kommissionen.
Kortfattat förklarar Slotte att handlingar gällande EU-pilotärenden, som frågan om vårfågeljakten, har enligt praxis inte lämnats ut av utrikesministeriet om man har meningsskiljaktigheter med kommissionen.
Så om man inte är överens med kommissionen berättar man det inte offentligt för att inte försvåra förhandlingarna.

Nina Smeds