DELA

Hem och skola mister stöd för populära klubbar

Dunderdansare, Häftisbarn och mekande högstadieungdomar får inte längre något ekonomiskt stöd från Mariehamns stad.
Fritidsnämnden har tagit bort stödet till Hem och skola-föreningarna för klubbverksamheten.
I stadens tre grundskolor har Hem och skola-föreningarna under många år ordnat fritidsaktiviteter för barnen efter skoldagens slut.
2010 fick skolorna dels bidrag via skolnämnden – cirka 1.300 euro fördelat på Strandnäs, Ytternäs och Övernäs utgående från elevantalet – dels pengar via fritidsnämnden, 6.000 euro för att ordna dansklubbar med Erica Dunder, Isabelle Kotzev och hjälpledare, Häftis med prova på-gymnastik, Mek-tek- klubb med Jussi Grandell för högstadieunga och mycket annat med. 2010 räckte pengarna till 175 timmar klubb- och kursverksamhet.
Men inför nästa år har sparkraven kommit emot. Det gemensamma sparbetinget för staden är en miljon mindre i driftsutgifter under 2011, vilket betyder att fritidsförvaltningen har nästan 50.000 euro mindre att röra sig med nästa år.
Därför strök fritidsnämnden utgiften på 6.000 euro för Hem och skolas klubbtimmar 2011. De enda pengar som föreningarna får är 1.365 euro via skolnämnden.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre