DELA

Helt olika bud i handlingsplan och sparplan

Indragning av färjturer och höjd fordonsavgift.
Så ser regeringens sparplan för skärgården ut inför budgetåret 2009.
Det trots handlingsplanen från 2007 då målsättningen var att öka skärgårdens befolkning och en väl fungerande trafik sågs som en förutsättning.
På sidan åtta i regeringens handlingsplan från november 2007 går det att läsa:
”Landsbygden och skärgården skall utveckla sin dragningskraft som bosättnings- och företagsort med målsättningen att befolkningen och arbetsplatserna skall öka”.
Ett väl fungerande kommunikationsnät sågs som en förutsättning för regional bosättning och skärgårdstrafiken skulle betraktas som en ”förlängd landsväg”.
Men nu vill centern och liberalerna spara in på skärgårdstrafiken. Ett förslag innebär en indragning av färjornas sommarturlistor, som nu ska gälla juni-augusti istället för april-september, vilket bidrar till en indragning för samtliga linjer.
– Det gäller inte de turer som är frekvent använda. Alla får fortfarande plats, säger sjötrafikchef Bo Karlsson.


Inte genomförbart
I Föglö kommun föredras ärendet av Hans-Kristian Skaag och han ser annorlunda på saken.
– Det håller jag inte med om. Vi anser inte att det är genomförbart för Föglölinjen. De linjer som tas bort eller ändras är redan överfulla och flyttas tidtabellen nästa höst fungerar inte vår lokala trafik.
Förslaget innebär bland annat att 12.00 turen från Degerby till Svinö skulle försvinna och det är den som är fullast, påpekar Skaag. Han nämner även fler nackdelar.
– Med 40 minuters-turer blir posten troligen en timme sen. Och postutdelaren sköter även skolskjutsen så då fungerar inte den heller. Det påverkar troligen mjölkbilens leveranser också, men det har vi inte hunnit titta närmare på ännu.
Föglö är bara en av de skärgårdskommuner som skulle drabbas, men finansminister Mats Perämaa (lib) menar att det bara är ett utkast till ett förslag.
– Det är ett alternativ. Vi har bett kommunerna komma med andra förslag om de har det, säger han.


Höjd fordonsavgift
I remissen som skickats iväg finns även ett förslag om en höjd fordonsavgift på tio procent.
– Vi måste minska nettoavgiften och höjs den avgiften blir det en mindre nettokostnad, säger Perämaa.
Det totala sparkravet ligger på 160.000 euro och en höjd fordonsavgift beräknas spara in 70.000 euro per år.
– På så sätt minskar sparbehovet för indragningen av sommarturlistorna, säger Bo Karlsson.
Hans-Kristian Skaag menar att man visst kan höja avgiften, men att det egentligen inte finns något att spara in på.
– Det måste finnas en nivå där bastrafik är bastrafik. Är det en levande skärgård de vill ha kan de inte börja spara in på skärgårdstrafiken.


Kommunerna samstämmiga
Brändös kommundirektör John Wrede kan inte acceptera förslaget och menar att samtliga skärgårdskommuner ser ut att dela uppfattning och troligen samarbetar inför remissutlåtandet.
– Det är beklämmande att dessa tjänstemän kommit med ett förslag som över huvud taget inte är förankrat i skärgården. Det är uppenbart att de själva inte är härifrån, säger han.

CECILIA LINDVALL