DELA

Hellre ombyggnad än nytt högstadium

De färska arkitektskisserna om grundrestaurering och utbyggnad av slitna Övernäs högstadium tilltalar eleverna.
Förslaget vann omröstningen som ordnades i går.
Högstadiebyggnaden är sliten, trött och har för länge sedan tappat stinget. Men politikerna har i åratal våndats när det handlar om den framtida lösningen, och bristen på pengar på senare år har inte gjort beslutet lättare.
Men nu har de omkring 400 eleverna – alla från förstaklassister till niondeklassare – fått möjlighet att säga sitt. På ett stormöte i går förklarade stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson vilka två alternativ den arbetsgrupp som berett ärendet på stadsstyrelsens uppdrag har kommit fram till.
– Så att ni inte blir förvånade om ett år när schaktmaskinerna drar in.
För bygge ska det bli, frågan är bara vilket. De två alternativen ser ut som följer:
– Sedan tidigare finns en något omändrad version av Ströget, Ströget Light, där den nuvarande lågstadiebyggnaden byggs ihop med Idrottsgårdens judohall för högstadiets behov. Den nuvarande högstadiebyggnaden används då för annat. Det här alternativet kostnadsberäknas till drygt 9 miljoner euro.
– Så sent som förra veckan kom skisserna som nyligen beställts av arkitekt Micko Koskinen över en grundrenovering och utbyggnad av den nuvarande högstadiebyggnaden som kan bindas ihop med någon av lågstadiebyggnadens flyglar i en andra våning, antingen som en tillbyggnad eller åtminstone under tak. Det här alternativet kostnadsberäknas till 4,2 miljoner euro, alltså strax över den ram på 4,1 miljoner euro som fullmäktige tidigare medgett.
Resultatet av omröstningen i Övernäs skola visade att 279 elever väljer ombyggnad/renovering av den nuvarande högstadiebyggnaden. 93 röstade för Ströget Light, det vill säga att bygga samman lågstadiebyggnaden med Idrottsgården.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre