DELA

Helikopterfrågan har nu högsta prioritet

Helikopterfrågan är nu högaktuell inom ÅHS, berättar vikarierande chefläkare Niklas Preger.
– På tisdag har vi ett nytt möte.
Han har fått i uppdrag av ledningsgruppen att formulera uppdraget till tisdagens möte. Förvaltningschef Peter Rask utlovade en heltäckande sköterskejour dygnet runt alla dagar i veckan för ambulanshelikoptern som kostar drygt 3.800 euro per dygn – nästan 1,4 miljoner euro per år – oberoende av om den står stilla eller flyger.
Sedan den 23 december i fjol – efter ledningsgruppens beslut att förlänga sköterskornas inställelsetid för att kunna sänka deras jourersättning – har helikoptern i praktiken kunnat transportera patienter endast under kontorstid eftersom den frivilliga sköterskejouren upphörde. Under andra tiden på dygnet har man tvingats ta till Superpuman, som kostar tio gånger mera per transport än den egna helikoptern, eller Uppsalahelikoptern som också är väsentligt dyrare.
– Det här är en högprioriterad fråga även från ledningsgruppens sida, säger chefläkaren.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre