DELA

”Hela den grund vi står på försvinner”

Färre arbetsplatser, stora ekonomiska förluster. Det spekuleras friskt i konsekvenserna för Paf och Åland om förslaget till ny lotterilagstiftning går igenom. Men Paf:s vd Lars Porko säger att han trots allt ser optimistiskt på framtiden.
– Det finns också en värld utanför det område vi verkar just nu.
Inrikesministeriet vill inte att Paf ska få ha nätspelande kunder som är bosatta i riket. Enligt den lagtext som lämnades till riksdagen i somras kan ministeriet få rätt att vitesbelägga spelbolag som saknar tillstånd att bedriva verksamhet i riket men som ändå, med finländare som målgrupp, marknadsför internetspel. I tisdags skrev Nya Åland om landskapsregeringens kritik mot förslaget.
Lars Porko vill inte spekulera närmare om vare sig eventuella personalnedskärningar eller förlorade intäkter om lagpropositionen skulle gå igenom som den ser ut i dag.
– Konsekvenserna är allvarliga utifrån de perspektiv som kan tolkas in i propositionen. Vi vet inte riktigt vad myndigheternas tolkning av bokstäverna innebär. Det oroar oss att när en lagstiftning är oklart skriven kan den tolkas hur som helst.

Otydlig lagstiftning
Det han syftar på är att marknadsföringsbegreppet, enligt propositionen, ska definieras. Också landskapsregeringen påpekar i sitt yttrande att det gör lagen fri för tolkningar och det blir svårt att på förhand veta vad som räknas som marknadsföring.
– Här finns en stor politisk oenighet vilket också skymtar i landskapsregeringens brev, kommenterar Porko de olika åsikterna i frågan.
Då inrikesministeriet hävdat att Paf:s marknadsföring för att locka nätspelare från riket är olaglig, är det av största vikt för föreningen att lagstiftningen är tydlig.
Majoriteten av Paf:s kunder finns på rikssidan. Paf har 120.000 aktiva nätspelande kunder.
– Vi vill gärna ha möjlighet att fortsätta tjäna våra finska kunder på ett lika bra sätt som förut.

Kommande förändringar
En stor förändringsprocess pågår. Förutom inrikesministeriets förslag till ny lotterilag i Finland, granskar Åland Jan Francke-utredningens förslag om ett avskaffat spelmonopol till förmån för ett licenssystem för spelbolag. Lars Porko säger att man inte ska dra förhastade slutsatser om framtiden.
– Vi försöker räkna på många saker. Om det värsta scenariot skulle inträffa, det vill säga att vi skulle förbjudas att överhuvudtaget ta emot och svara på epost från folk på finska fastlandet, försvinner hela den grund vi står på i dag.
Vad händer då?
– Jag vill inte spekulera i den typen av saker. Vi arbetar för att växa, inte för att skära ner. Finland är en del av den marknaden. Men det finns också en värld utanför det område vi verkar just nu.
Vilka marknader tänker du då på?
– Vi har tittat på EU till att börja med.

Arbetar internationellt
Lars Porko säger att Paf i dag har verksamhet på olika nivåer i bland annat Estland, Storbritannien och Spanien. Det går inte att säga hur många av de 400 anställda som jobbar mot riksmarknaden, arbetet sker som en helhet, menar han.
– Vi försöker arbeta mot ett internationellt perspektiv. Historiskt har vi samlat kunder, finländare i första hand, sedan har vi utvecklat marknaden.
Spekulationerna om en Maltaflytt vill han inte kommentera närmare.
– Malta är ett land inom EU men vi har ingen diskussion om Malta just nu.
– Jag ser optimistiskt på framtiden. Man får inte begränsa sig.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax