DELA

Hela Degersand åt folket

Oro för att sandplagen Degersand i Eckerö inte längre ska vara tillgänglig för allmänheten har fått kommunstyrelsen att säga nej till att fastighetsbolaget Långben får överta arrendet på den landskapsägda delen.
– Ingen risk, säger Peter Lindström som företräder bolaget.
Stranden har varit underställd många olika regimer under åren. Ägoförhållandena har varierat, och det senaste som hänt är att fastighetsbolaget Långben köpte drygt 92.000 kvadratmeter av området i januari i år.
Landskapet äger en del av området, och den delen vill fastighetsbolaget nu arrendera. Kruxet är att Eckerö kommun redan arrenderar området för en symbolisk avgift. Arrendeavtalet ingicks med kommunen 1997 och löper på 20 år.
Därför måste både kommunen och landskapsregeringen säga sitt. På Långbens första begäran att få arrendera området blev det nej i kommunstyrelsen.

Oroliga
– Det har varit si och så med allmänhetens tillgång till stranden genom åren, och kommunstyrelsen var orolig för att det skulle bli likadant den här gången. Därför ville man inte släppa arrendet i förtid. Kommunen har ju också uppfört en del byggnader på området och det kan bli fråga om ekonomisk gottgörelse, berättar kommundirektör Jörgen Lundqvist.
Däremot godkänner kommunstyrelsen att driftansvaret överlåts till fastighetsbolaget. Detta ska nu diskuteras vidare.
Vikarierande naturvårdsintendent Jörgen Eriksson vid landskapets miljöbyrå berättar att ärendet är under beredning. Landskapet erbjöds från början att köpa det område som Långben sedan förvärvade, men området befanns inte ha sådana naturvärden som motiverade ett köp.
– Det som man bland annat bör tänka på är om landskapet kan fortsätta arrendera ut området för en symbolisk summa. Det finns ju vissa EU-regler om stöd som måste följas, är hans reflektion.

Alla är välkomna
Peter Lindström, en av de tre delägarna i Långben, betonar att bolaget inte har för avsikt att begränsa tillgängligheten för allmänheten – tvärtom.
– Vi vill arrendera delen ovanför trädgränsen för uppställning av campingbilar. Vi föreslår att kommunen fortsätter arrendera stranden. Vi har inga avsikter att exploatera stranden på något vis.
En följd av arrangemanget skulle, säger han, vara att de konstlade gränser som nu finns på området skulle upplösas. Då kan allmänheten röra sig helt fritt.
– Vi vill inte stänga ute någon. Vi vill ha samarbete med alla, säger han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

erkki.santamala@nyan.ax