DELA

HD prövardom om grov misshandel

Högsta domstolen har sagt ja till att pröva Åbo hovrätts dom om grov misshandel som gavs i januari i år.
Prövningen gäller straffmätningen.
Fallet handlar om den misshandel som Alexandra Dahlblom, som för ett par månader sedan berättade sin historia i Nya Åland, utsattes för av sin ex-sambo på nyårsnatten 2008. Hon skadades svårt i ansikten och fick men för livet.
Ålands tingsrätt dömde ex-sambon till ovillkorligt fängelse i åtta månader – maxgränsen för när ett fängelsestraff kan omvandlas till samhällstjänst. I praktiken blev hans straff 200 timmar samhällstjänst.
Ledande landskapsåklagare Jens-Erik Budd anmälde missnöje med domen eftersom han ansåg att misshandeln var grov. Åbo hovrätt dömde i januari i år ex-sambon för grov misshandel, men höjde inte straffet med motiveringen att andra misshandelsfall som mannen gjort sig skyldig till 2008 hade behandlats skilt och inte ihop med den aktuella misshandeln.


”Följde inte lagen”
Åklagaren ansåg att domen inte följde lagen – minimistraffet för grov misshandel är ett års fängelse och då kan straffet inte omvandlas till samhällstjänst. Enligt åklagaren gjorde hovrätten en olaglig tillämpning av den straffjämkningsparagraf man hänvisat till.
I strafflagen står det att jämkning kan göras när det handlar om tidigare ovillkorliga domar, och inte som hovrätten gjorde i det här fallet för en tidigare villkorlig dom.
Åklagarens bedömning var att straffet i stället borde ha skärpts om ex-sambon hade dömts samtidigt för två fall av grov misshandel – i praktiken borde straffet då ha blivit två års ovillkorligt fängelse.

Annika Orre