DELA

Havsvidden vill bygga ut ännu mer

Havsviddens ägare anhåller till Geta kommun om att få göra en ny detaljplan för fyra fastigheter.
I förslaget bildas två nya kvarter, nummer fem och sex i ordningen, medan kvarter fyra utvidgas. Dessutom ska park- och strövområden bildas mot havet.
Läs mer i dagens Nya Åland. (as)