DELA

Havsvidden får vänta på nya jordförvärvsreglerna

Havsvidden i Geta väntar på landskapsregeringens beslut i tre jordförvärvsärenden.
Det senaste lämnades in för några dagar sedan och gäller ett markköp på knappt 1,5 hektar för 200.000 euro.
Säljare är Thorvald Eriksson och området finns strax väster om hotellanläggningen i omedelbar närhet till den mark som Havsvidden ab redan äger. I ansökan skriver bolaget att husen ska användas som personalbostäder eftersom sådana inte finns sedan tidigare.
I affären ingår också samfällt vattenområde.
I januari lämnade Bostads ab Havsvidden in två jordförvärvsansökningar. De aktuella områdena, som bolaget arrenderar på 99 år av Havsvidden ab, ligger öster om den nuvarande anläggningen. På marken ska fritidshus byggas enligt samma koncept som tidigare, det vill säga att aktieförvärv i bolaget ger besittningsrätten till ett hus. I ansökan hänvisar man till landskapsregeringens tidigare principbeslut från 2008 och 2009 om jordförvärvstillstånd för de två första Havsvidden-bostadsbolagen.

Fem hektar
I ansökan påpekar man att bostadsaktiebolagen inte har för avsikt att äga stranden. De båda områden ansökan gäller – Havsvidden 2:108 och Knallen 2:109 – är sammanlagt cirka 50.000 kvadratmeter stort (5 hektar) och arrendeavgiften för 99 år är sammanlagt 225.000 euro.
Kommunfullmäktige i Geta har gett förord för jordförvärvet. Men ärendena ligger, som andra jordförvärvsärenden, fortfarande på vikarierande enhetschef Robert Sundströms och ansvariga ministern Roger Erikssons (Lib) bord i väntan på att landskapsregeringen ska bestämma vilka villkor som ska gälla framöver för aktiebolags förvärv.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA ORRE