DELA

Havsörnstammen återhämtar sig

Havsörnen förökar sig. Det visar en kartläggning av bon runt om på Åland.
– Det är ett typexempel på framgångsrik naturvård. Vi har haft en art som stort sett varit nära utrotas, men som nu mår betydligt bättre, säger naturvårdsintendent Jörgen Eriksson
Den har fallit offer för miljögifter och den har jagats och hatats. Havsörnen har inte haft ett lätt liv, fram tills i dag.
– Framför allt miljögifterna slog ut deras reproduktion och innan det pågick en väldigt massiv utrotningskampanj. En gammaldags syn på rovdjur regerade som även drabbade örnarna. Folk sköt dem och det fanns fall av förgiftning samt förstörelse och plundring av bon, säger naturvårdsintendent Jörgen Eriksson.
När den stod på utrotningens rand började man vidta åtgärder för att rädda den mäktiga rovfågeln. Naturskyddsföreningen startade Projekt Havsörn år 1971, där man bland annat matade örnarna samt bevakade och skyddade bon under många år. Inititativet spred sig som ringar på vattnet och har involverat både privatpersoner och andra organisation, såsom WWF Finland. Under de senaste tjugo åren har havsörnarna ökat snabbt och många gamla häckningsplatser är åter besatta.
– När det gäller örnarna i dag ser det ganska hyggligt ut, säger Jörgen Eriksson.


Skyddsvärda
Åland är delaktig i WWF:s havsörnsprojekt och håller räkning på de åländska örnarna. Den senaste kartläggningen, gjord av Torsten Stjernberg, visar att det finns 118 bebodda revir och 116 ringmärkningsstora ungar på Åland. En bra siffra, konstaterar Jörgen Eriksson.
– Det är ett typexempel på framgångsrik naturvård, säger han.
Men örnarna är fortfarande klassade som särskilt skyddsvärda och trots att de är på bättringsvägen är det fortfarande en liten population som är känslig för förändringar och yttre påverkan.
Ska man tipsa om havsörnbon?
– Ja, det är vi tacksamma för.Vi har en databas som vi gärna ser att får mera substans. Men för den skull uppmanar vi inte folk att springa ut och systematiskt leta efter dem. Boplatser för rovfåglar är fridlysta.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson