DELA

Havsörnar följdes med satellit

Åland på vintern, Lappland på sommaren.
Så har fyra unga havsörnar rört sig, visar satellitspaningen.
Världsnaturfondens (WWF) avdelning i Finland och Naturhistoriska centralmuseet inledde på vårvintern 2009 en satellituppföljning av havsörnar som har gett mycket ny information om havsörnarnas flygbeteende, berättas på WWF Finlands hemsida.
Uppgifterna om havsörnarnas rörelsemönster kan användas till exempel när man planerar var nya vindkraftverk placeras.
WWF skriver vidare:
De fyra unga havsörnarna utrustades med soldrivna satellitsändare under sommaren 2009 i Kvarken. De två första havsörnarna flög söderut längs med Bottenvikens kust redan i september, och spenderade vintern i Sverige. De två kvarblivna lämnade inte Kvarken förrän under köldknäppen vid julen och stannade i Ålands skärgård under vintern.
Alla unga havsörnar klarade av vintern och andra utmaningar med livet i behåll. Havsörnarna återvände i tur och ordning till hemtrakterna i Kvarken. Den första kom tillbaka i april, resten återvände i början av maj. Till sommaren styrde örnarna mot Lappland.
– Det mest häpnadsväckande i uppföljningen har varit det, att efter att örnarna under våren återvände till sina hemtrakter i Kvarken, har alla fyra valt att spendera sommaren i Lappland. Det kommer att bli verkligen intressant att se vart ungdomarna i sinom tid slår sig ner, säger professor Pertti Saurola som ansvarar för satellituppföljningen.
Mera information om havsörnarnas rörelser finns på internet i form av reseskildringar på finska, svenska och engelska:

http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/merikotkat/index.htm