DELA

Hävning av k-märkning väcker känslor

Stadsfullmäktiges beslut om att telegrafhuset får rivas trots k-märkning och att det planerade åttavåningshuset får grönt ljus väcker blandade känslor bland stans övriga fastighetsägare.
– Man kan nog räkna med att vi också får en stor värdeökning på vår tomt, säger Emmuas styrelseordförande Carina Aaltonen.
I tisdags bestämde stadsfullmäktige att Eriksson Capital får bygga sitt planerade åttavåningskomplex på den så kallade Magazintomten och att den gamla telegrafen som står där i dag får rivas – trots k-märkning.
Sören Karlsson, delägare i fastigheten och tomten på Torggatan där bland annat klädbutiken Hillings och blomaffären Blombergs ligger, ser inte några direkta vinster av beslutet för egen del.
– Det spelar ingen roll mer, det finns ingen marknad.
Han och de andra delägarna i fastigheten har tidigare ansökt hos Mariehamns stad om att få k-märkningen på byggnaden hävd, men fick då avslag hos stadsstyrelsen. Han anser att stadens krav på dem är orimliga på grund av k-märkningen.
– Vi ska hålla kvar det gamla samtidigt som vi ska uppfylla alla nya krav som parkering under jord. Ska vi sätta in de fönster som de vill ha, blir det 200-300 procent dyrare än vanliga fabriksfönster.
Sten Sundman, delägare i huset där café Bagarstugan finns, är inne på samma spår. Också han har, tillsammans med övriga fastighetsägare runt Lilla torget, ansökt om att få bort k-märkningen på sin fastighet.
– Vi håller Mariehamns stad med flera k-märkta hus, men vi får inget gensvar för våra önskemål. Alla ska behandlas lika inför lagen, så lite märkligt är det att telegrafen får rivas, men inte vårt hus.
Att Eriksson Capital nu får tillstånd att bygga ett åttavåningshus på sin tomt, kan få positiva konsekvenser också för Emmaus, tror styrelseordförande Carina Aaltonen.
– Det blir inget åttavåningshus på vår tomt i dagsläget, men man kan räkna med att också vi får en stor värdeökning på vår tomt.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén