DELA

Hastigheten sänks vid Ödkarby skola

Den första mars sänks den högsta tillåtna hastigheten vid Ödkarby skola i Saltvik från 50 kilometer i timmen till 30.
Den nya begränsningen gäller vardagar 8-17 och inte under skollovet på sommaren.
Då landskapsregeringen gjorde en granskning av området upptäckte man att det saknas en avgränsning mellan skolområdet och vägen och också att infarten till skolan är för bred för att det skall vara tryggt för barnen att korsa den. Landskapsregeringen uppmanar Saltviks kommun att åtgärda bristerna och också att fundera på att anlägga en gång- och cykelväg från Ödkarby till Hjortö vägskäl.
Läs mer i papperstidningen! (tt-s)