DELA

Harrys uppfinning kan hjälpa Östersjön

Harry Lindqvist från Lemland har uppfunnit en syresättningspump för syrefattiga djupgropar i Östersjön.
Just nu testas mekaniken, och om man lyckas hitta finansiärer blir det troligtvis större anläggningar framöver.
Räddningskryssaren Paf saktar in mitt på Stackskärsfjärden. Föröver guppar en liten flytbrygga och bredvid den sticker mynningen av ett rör upp bland vågorna. Det ser inte mycket ut för världen, men anordningen är en räddare i nöden för Östersjön.
Det är Harry Lindqvist från Lemland som uppfunnit pumpen. I samarbete med Ålands utvecklings ab genomför han nu ett projekt där man testar pumpen i verkligheten. Företaget heter Stacko ab och produkten man testar är till för att syresätta Östersjöns syrefattiga djupgropar.
– Pumpen har legat i sjön i ungefär en månad nu. Jag ville se om det skulle fungera fast man gjorde pumpen på allra enklaste sätt, och det visar det sig att det gör, säger Harry Lindqvist.

Miljövän
Harry Lindqvist har ett förflutet som maskinmästare och lärare i pumpteknik på Sjömansskolan. Erfarenhet på området har han alltså gott om, och därtill ett brinnande intresse för miljön.
– Miljöfrågor ligger mig varmt om hjärtat, jag var till exempel med när vindkraftverken planerades, säger han.
Nu hoppas Harry Lindqvist att hans nya uppfinning ska kunna hjälpa Östersjön. Att tekniken fungerar, det kan man konstatera, och nu är det dags för biologerna att säga sitt. Pumpen behöver också testas i områden där det finns syrefattiga gropar.
– Tyvärr är vattnet redan bra här. Pumpen ökar syrehalten med två till tre procent, men det är rätt så friskt vatten på djupet redan. Man behöver testa den där vattnet är sämre.

Mätteknik
Pumpen som testas i Stackskärsfjärden pumpar ungefär 300 kubikmeter vatten per dag. Röret som vattnet pumpas genom är 12 meter långt och 200 millimeter brett. Mekaniken drivs uteslutande av vågkraft. Syrerikt vatten från ytan pumpas ner till en förvald nivå.
Under testperioden mäts vattnets syrehalt och flödesmängden. Var tionde minut registreras resultaten och man kan följa dem kontinuerligt med hjälp av 3G-nätet och internet. Tekniken får ström via solceller, men under molniga dagar får Harry Lindqvist köra ut med batterier till flotten.
Bakom datatekniken står företaget Dotnich Ab.
– Vi stötte på vissa problem i början, men efter att vi hade ut en man för att ställa in allting har det fungerat bra, säger Dotnich Abs vd Charles Kiviö.

Fler pumpar
Nästa steg i projektet blir att sjösätta fler pumpar.
– Vi vill testa fem till sex pumpar med olika dimensioner. Men för att det ska gå krävs finansiering, säger Lennart Joelsson, vd på Ålands utvecklings ab.
Om en sådan fullskaleanläggning sjösätts kan man med hjälp av den också analysera pumparnas miljöpåverkan.
– Då får miljövårdsbyrån utse en plats där en sådan här anläggning behövs, så får man testa den där, säger Joelsson.
Han hoppas nu att det finns finansiärer och politisk vilja för att driva projektet vidare.
– Ett sådant här projekt kostar massvis, och då är det ju bra att vi redan innan man investerar kan visa att tekniken fungerar. Man kan säga att det är mycket verkstad och lite snack vi sysslar med.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax