DELA

Hårdare tag mot knarket

Inte dödsstraff, men ett straff som känns. Det efterlystes när lagtinget i går fortsatte diskutera drogpolitiken. Möjlighet till tvångsvård efterlystes av flera.
Sist ut i debatten i går var Fredrik Karlström (ob), som efterlyste betydligt strängare straff än i dag för drogmissbruk och framförallt langning.
– Se på Thailand och Singapore, där möts man att stora skyltar på flygfältet som meddelar att det är dödsstraff för narkotikaförsäljning. Här är det strängare straff att inte stanna vid stopp-skylt än att ha knark på sig.
Karlström tyckte det var fel att 98 procent av ålänningarna skall drabbas av ölförbud på fotbollsmatcher, tidigare stängning på restauranger och liknande för drogmissbrukets skull. Han kunde också tänka sig drogtester i skolorna.

Tvångsvård
Möjligheten att ta i bruk drogtester hade också minister Britt Lundberg (c) funderat på. Och hon skulle gärna testa tvångsvård.
– Vi har in gen möjlighet till det i dag, men många har vittnat om att det inte lyckas på annat sätt.
Lundbergs tänkte sig här en form av frivillig tvångsvård, det vill säga att personen själv skall söka sig till vård. Men sedan när kemikalierna sätter in så låter man inte personen ge sig av, vilket nu händer utan att vårdpersonalen kan göra något.
Åland följer i det här fallet rikslagen eftersom behörigheten finns där.
Åke Mattsson (lib) hävdade att det visst finns möjlighet till tvångsvård, men det handlar i så fall om ungdomar under 18 år.

Oenigt överens
Samtliga i lagtinget var överens om att Åland skall försöka bli av med drogmissbruket, men för den skull var man inte överens.
Åke Mattsson var liksom tidigare kritisk till vad regeringen har åstadkommit, men hade möjligen dämpat kritiken något jämfört med förra veckans debatt. Han fick också höra av kollegerna i lagtinget att de respekterar hans kunskaper på området.
Men lätt var det inte att lägga prestigen och politiken åt sidan och komma överens om vad som skall göras härnäst.
Det man diskuterade var regeringens alkohol- och narkotikapolitiska program parallellt med Mattsson spörsmål om drogpolitiken, undertecknat av hela oppositionen.
Och diskussionen fortsätter. Jan-Erik Mattsson (c) föreslog förnyad bordläggning, han vill bland annat ha diskussion om kontroller och tvångsvård.
Åke Mattsson, som hade en hel del invändningar mot Jan-Erik Mattssons inlägg, stödde förslaget till bordläggning. Ärendet kommer upp på nytt på måndag.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax