DELA

Hårdare lag hotar cykelfärjorna

Skärgårdens turistföretagare rasar mot den nya sjösäkerhetslagen.
Om man bedriver kommersiell trafik med fler än tolv passagerare räknas båten alltid som ett passagerarfartyg, vilket kräver dyr utrustning, men i många fall även en extra besättningsman.
För Mikael Lindholm på Simskäla innebär lagen att m/s Silvana säljs.

Nya Åland har tidigare skrivit om hur den nya sjösäkerhetslagen drabbar turbåtsnäringen i och med att de numera ska registreras som passagerarbåtar istället för så kallade hyresbåtar, vilket innebär merkostnader på 3,500 euro.
Men för de åländska cykelfärjorna slår lagen ännu hårdare.
Mikael Lindholm är turistföretagare på Vårdö Simskäla. För honom innebär de nya bestämmelserna att hans m/s Kajo kommer att säljas efter sommaren.
– Det finns inga förutsättningar att köra på det sättet, då kan jag lika bra skaffa en mindre båt som tar högst tolv personer.
Han kallar de nya reglerna för ett dråpslag. Tidigare har Mikael Lindholm kunnat besikta m/s Kajo som en hyresbåt och därefter sökt en dispens som medfört att han kunnat trafikera inomskärs utan någon extra däcksman, och i ytterskärgården utan extra besättning så länge passagerarna inte är fler än tolv.


Inga dispenser
Men nu har trafiksäkerhetsverket tagit bort möjligheten att söka dispens.

Läs mer i dagens Nya Åland

John Granlund

john.granlund@nyan.ax