DELA

Hårda sparplaner för skärgårdstrafiken

De skenande bränslepriserna gör att regeringen slår på bromsarna i skärgårdstrafiken.
Ingen linje går säker när tretusen körtimmar per år ska bort ur turlistorna.
Den tvärgående linjen mellan Långnäs i Lumparland, Föglö Överö och Kumlinge Snäckö kan försvinna om körtimmarna i skärgårdstrafiken minskas så som landskapsregeringen vill.
Att bränslepriserna stigit kraftigt syns i förslaget till omställningsbudget. Även om de besparingsåtgärder som landskapsregeringen föreslår genomförs så ökar kostnaderna för skärgårdstrafiken relativt sett näst mest i budgeten efter pensionerna.
Ett tilläggsanslag på 390.000 euro föreslås för att kunna fortsätta köra enligt dagens tidtabell när bränslepriset stiger till 0,78 euro per liter jämfört med 0,68 euro per liter som tidigare budgeterats.

Inget är avgjort
Regeringen lägger inte fram något färdigt nedskärningspaket för skärgårdstrafiken.
Men antalet körtimmar ska minska med 3.000 timmar per år från dagens nivå på 27.500 timmar.
– Mängden är inte huggen i sten, Det kan lika gärna vara 2.900 eller 3.100 timmar , säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C)
Hennes parti har redan tidigare varit inne på att lägga ner den tvärgående linjen. Nu föreslår regeringen att turlistorna ändras så att parallelltrafiken minskar och att turer med den minsta beläggningen i första hand utgår.
Alla linjer ska granskas, inte bara den tvärgående linjen, säger Veronica Thörnroos.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom