DELA

Hård ordväxling i lagtinget

LAGTINGET. Det finns andra sätt att arbeta än från lagtingets talarstol.
Det sade flera lagtingsledamöter efter Barbro Sundbacks (S) påstående att Leo Sjöstrand (Lib) bara varit aktiv i en enda fråga under den senaste mandatperioden. Folke Sjölund (Lib) krävde Sundback på en ursäkt.
Regelverket för lagtingsledamöternas skattefria ersättningar har, som Nyan berättade i går, setts över. Måltidsersättningar och dagtraktamenten ska inte längre betalas ut. Däremot har de ledamöter som bor längre än fem kilometer från mötesplatsen rätt till reseersättning. Därtill ska logiersättningarna preciseras och kommissionen vill ha tydligare regler för ledamöter som har dubbelt boende – i praktiken skärgårdsborna.
Beredningen av ändringarna har utförts i lagtingets kanslikommission, varefter ett slutligt förslags har utformats av talmanskonferensen.

Risktagande
Systemet ändras mitt under den pågående mandatperioden, vilket – kunde vicetalman Gunnar Jansson (Lib) konstatera – är något av ett risktagande då de sittande ledamöterna ställt upp i valet utgående från de spelregler som fanns 2007.
Kökarbon Leo Sjöstrand (Lib) ställde frågor kring ersättningar för verkliga och godtagbara kostnader för dubbelt boende samt om skillnaden mellan arbets- och tjänsteresor.
Leo Sjöstrand säger att han känner en oro för att det endast är stadsbor i kanslikommissionen.
– Kan de föreställa sig skärgårdsbornas syn på det här?

En fråga
Det var nu som Barbro Sundback (S), vice ordförande i kanslikommissionen, kom med det uttalande som väckte känslor i salen:
– Med all respekt för ledamot Sjöstrands oro så måste man ändå konstatera att det här är den enda fråga han har varit aktiv i så länge jag vill minnas här i lagtinget, den här mandatperioden. Att tala i egen sak är naturligtvis tillåtet men om ledamot Sjöstrand inte har förtroende för vicetalman Gunnar Jansson (Lib) är det dit han ska rikta sin kritik, inte mot andra.
Folke Sjölund (Lib) försvarade Leo Sjöstrand.
– För mig är det oacceptabelt att någon i lagtinget på ett sånt sätt nedvärderar en lagtingskollega. Jag uppfattar det som ren och skär mobbning.
Folke Sjölund såg två möjligheter.
– Att ledamot Sundback uppriktigt ber om ursäkt eller att talmannen med skärpa tar tag i den här typen av uppträdande.
Mer om debatten i tisdagens Nya Åland.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax