DELA

Hård kritik mot kärnkraftsstöd

Det har varit rätt tyst om Ålands elandelslags kärnkraftssatsning, men under ytan mullrar det.
Nu bubblar kritiken upp, och mycket av den riktar sig mot blivande näringsminister Jan-Erik Mattsson (c).
De som är kritiska vill inte framträda med namn i tidningen – Ålands elandelslag har i praktiken monopolställning på landsbygden och större delen av skärgården och abonnenterna undviker att stöta sig med elleverantören.
Så här säger en företagare på landet:
– Jag hade faktiskt trott att det skulle bli fler reaktioner på elandelslagets styrelsebeslut att gå med i Fennovoimas satsning på ett sjätte kärnkraftverk i Finland, särskilt som styrelseordföranden Jan-Erik Mattsson (c) är blivande näringsminister. Styrelsen och vd Jan Wennström agerar som om elandelslaget är deras eget privata bolag, men så är det ju inte. Det är andelsägarnas pengar, våra pengar, som det handlar om. Och nu ska vi enligt ett länge hemligt beslut vara med och finansiera en utbyggnad av finsk kärnkraft i samarbete med tyska och kanske ryska ägare, utan att ha fått säga något alls om det!


Vad säger Nauclér?
Företagaren påpekar att alla kandidater som ställde upp i riksdagsvalet, inklusive Elisabeth Nauclér som blev vald, sa nej till mera kärnkraft.
– Varför säger inte Elisabeth Nauclér något nu? Det är märkligt att en riksdagsledamot som har blivit vald bland annat på sitt löfte att inte stöda kärnkraften nu är så tyst! Och att ingen annan politiker har reagerat? Vd:s motivering visar ju att han följer de beslut som riksdagen i Helsingfors fattar.
Riktigt märkligt är det, säger företagaren, att centern uppenbarligen stöder Jan-Erik Mattssons kärnkraftbeslut.
En annan omständighet är att den tilltänkta platsen för Fennovoimas kärnkraftsbygge ligger långt borta från Åland, troligen i östra Finland.
– Hade elandelslagets styrelse resonerat likadant om placeringen hade gällt Åland? Vad är det som gör att man nu anser sig kunna köra över den östnyländska lokalbefolkningen när ålänningarna själva säkert inte skulle vilja bli överkörda?


”Enormt politiskt”
Företagaren anser att beslutet är ”enormt politiskt”, vad elandelslagets vd än hävdar.
– De som är emot skulle säkert vilja säga upp abonnemanget på grund av det här, men det går ju inte. Alla är tvingade till att håla fast vid elandelslaget. Varför gav man inte alla andelsägare möjlighet att säga sitt innan beslutet fattades? Hur mycket pengar har satsats, vad har man förbundit sig till – Fennovoima måste ju också ta hand om det radioaktiva avfallet – och vad tycker ålänningarna om att knyta upp sig till finländsk kärnkraft?
En annan läsare vill att Nya Åland ska inleda en artikelserie där man skulle få det belyst vad den ”fredliga” kärnkrafts- och vapenindustrin egentligen innebär för invånarna på vår planet.
– Elandelslagets vd har visat att man struntar i ägarna. Med det han sagt har han visat att han snällt går i kärnkraftsindustrins ledband. Han vet tydligen inget om varken de utsläpp sim kärnkraften ger upphov till i dagligt bruk, alltså trots tillfällig brist på katastrofer, eller de kostnader som kärnkraften egentligen för med sig.


Stort ansvar
En tredje läsare pekar på det odemokratiska tillvägagångssättet med ”hemligt” beslut.
– Det är fräckt, och det är obehagligt. Man går med helt okritiskt utan att inse vilket stort ansvar det innebär.


Bemöter kritiken

– Vi kunde inte gå ut med uppgifter till andelsägarna på förhand. Det var den stora projektägaren som styrde det. Om andelsägarna är missnöjda så kan de utse en ny styrelse på andelsstämman i vår.
Det säger Ålands elandelslags styrelseordförande Jan-Erik Mattsson angående kritiken mot hans och styrelsens agerande.
Han var medveten om att medverkan i Fennovoimas kärnkraftsprojekt skulle komma att väcka kritik när styrelsen fattade beslutet i mitten av september.
– Jag förstår att en del är kritiska. Vi visste att beslutet skulle kunna ruska om en hel del. Men det är en lång väg kvar att gå innan planerna blir verklighet.


Höll rådslag
Styrelsen höll rådslag med förvaltningsrådet, där kommunernas representanter sitter, före mötet där beslutet fattades.
– Det fanns åsikter i förvaltningsrådet, som ju är andelsägarnas förlängda arm. Men ingen motsatte sig till fullo. Avsikten är ju att säkra ett bra elpris på lång sikt för andelsägarna.
Han känner inte till den exakta summan som har satsats.
– Men det är småpengar så här långt. Vi kan använda oss av överskottet från torvkondenskraftverket i Haapavesi som vi köpte in oss i för en tid sedan. Pengarna till Fennovoima belastar inte resultatet för 2007.
Han betonar att elandelslaget har lovat vara med i förundersökningarna inför nästa steg. I arbetet ingår också hanteringen och förvaringen av det radioaktiva avfallet.
Hur långt har elandelslaget förbundit sig till att vara med?
– En grundförutsättning är att avfallsfrågan är löst. Vi kan stiga av projektet när som helst.


Sverigekabeln stryps?
Jan-Erik Mattsson ser inte Sverigekabeln som något heltryggt alternativ för elförsörjningen. Under köldperioden för tre vintrar sedan hotade Sverige att stänga av elen till Åland om landskapet inte producerade så mycket egen energi som möjligt .
– Sverige klarar inte sin energiförsörjning under de kommande åren utan energi från andra länder. Man har planer på att lägga en kabel mellan Olkiluoto och Forsmark. Svensk industri skulle ha köpt hela produktionen från den kommande kärnreaktorn om det hade varit möjligt.
Varför satsar inte elandelslaget i stället på förnybar energi, till exempel vind?
– Jag svarar med en motfråga: Hur mycket blåser det den dag när det är minus 30 grader och alla behöver värme?
Kan vi inte spara energi?
– Det gör vi redan. Varje år får vi över hundra nya abonnenter, och skulle elbehovet öka i samma takt så skulle det vara mycket större än det är i dag.


Ingen linjeändring
Han ser inte heller att centern genom hans agerande skulle ha ändrat inställning i kärnkraftsfrågan.
– Vad jag vet har vi aldrig tagit någon ställning till kärnkraften i partiet.
Jan-Erik Mattsson ser det som ”en stor tur” att få vara med i kärnkraftssatsningen.
– Vi fick köpa in oss tack vare torvkondensverket som Fortum, som tidigare hade monopol, måste sälja efter at konkurrensverket grep in. Visst, kärnkraften är kontroversiell för den som inte tycker om den, men opinionen i både Sverige och Finland visar att kärnkraften är ok.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax