DELA

Hård debatt om resandeavgifter

LAGTINGET. Ministrar försökte lägga locket på och Centerns gruppledare skrev utskottsbetänkandet. Anklagelserna haglade när lagtinget i går diskuterade passageraravgifternas vara eller ickevara.
– Man ville skjuta fram ärendet tills höstens val är över, säger Anders Englund (C).
Fredrik Karlström (Ob) hävdade att det finns lagtingsledamöter som bett honom ta tillbaka förslaget eftersom frågan är så känslig.
Diskussionen blev stundtals hätsk när lagtinget i går debatterade Fredrik Karlströms (Ob) förslag om att landskapslagen om resandeavgift ska ändras så att en avgift kan tas ut för alla passagerare – det vill säga även de som transiteras via en åländsk hamn.
Enligt den nuvarande landskapslagen om resandeavgift är alla passagerarfartyg skyldiga att, om lagtinget så önskar, erlägga en resandeavgift och medlen kan och bör gynna miljön eller turismen på Åland.
– Men lagen har inte använts de sista 35 åren och orsaken till det är att den är relativt omodern i vissa paragrafer och borde reviderats och det är precis det jag har föreslagit, säger Fredrik Karlström.


Samhällsansvar
Flera rederier som anlöper landskapet gör det endast för att ha möjlighet att idka skattefri försäljning, menar Karlström. Resandeströmmen går Åland och det landbaserade näringslivet förbi. Fredrik Karlström understryker att han mycket väl förstår rederinäringens betydelse för Åland. Men rederierna får i dag statsstöd och kan utnyttja taxfreeundantaget.
– Är det då för mycket begärt att rederierna skulle ta ett litet samhällsansvar och ge något tillbaka till samhället som givit dem dessa förutsättningar?


Förkastades
Näringsutskottet föreslog att motionen ska förkastas, vilket också gjordes i går.
Tack vare skatteundantaget har Åland över 8.000 årliga fartygsanlöp och den föreslagna resandeavgiften kan leda till negativa och direkt oönskade effekter för det åländska samhället, säger utskottsledamoten Jörgen Strand (M).
– Näringen lever under mycket osäkra förhållanden med sviktande lönsamhet och stigande bunkerkostnader.
En ytterligare pålaga i form av en ny resandeavgift kunde i detta läge upplevas som en bestraffning och till och med påverka turtätheten till och från landskapet.
Enligt Anders Englund var det Centerns gruppordförande Harry Jansson som skrev utkastet till näringsutskottets beslut, detta trots att Jansson inte sitter i utskottet. Harry Jansson replikerar att Roger Slotte (C) bad honom formulera några synpunkter till pappers.
– Men jag har ingen insikt i vad som sagts under utskottshörandena. Jag förstår inte var dramatiken finns här.
Även Fredrik Karlström vittnar om vissa påtryckningar.
– Det finns lagtingsledamöter som bett mig ta tillbaka förslaget eftersom frågan är så känslig.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman