DELA

Haraldsbypar kräver ersättning av Saltvik

Nu kräver Carolina Stefanakis och Niklas Lundberg ersättning av Saltviks kommun.
De anser att kommunen vilselett dem när man sa att de kunde få bygglov på en tomt i Haraldsby.
Nya Åland har tidigare berättat om Stefanakis och Lundbergs problem i Haraldsby. Det var 2012 som paret hittade sin drömtomt i byn. Medan de förhandlade med markägaren om tomtköpet tog de kontakt med Saltviks kommuns dåvarande byggnadsinspektör som inte såg några hinder för husbygge på tomten.
Paret köpte tomten i februari 2012, började röja och planera bygget och i oktober 2012 beviljades de bygglov av byggnadsnämnden. Då besvärade sig en granne. 13 månader senare avgjordes ärendet i Ålands förvaltningsdomstol och bygglovet upphävdes och återvisades för ny behandling i nämnden.


Blivit vilseledda
Nu vänder sig Stefanakis och Lundberg till kommunen med ett kompensationskrav. I ett brev till kommunen skriver man att man med ett tidsspann på ett år upprepade gånger, både före och efter tomtköpet, frågat den dåvarande byggnadsinspektören om det fanns några hinder för att de skulle få bygga ett hus på Haraldsbytomten.
Paret har summerat kostnaderna för byggprojektet hittills till 62 050,44 euro, och då har de inte räknat in räntor för lån, bankavgifter, kostnader för motförbindelse för bankgaranti, lantmäteriavgifter, extra tillkomna hyror, arbetet de själva och släktingar lagt ner på tomten eller det kakel de fyndat på Emmaus byggretur.
Paret kräver nu att Saltviks kommun ska kompensera dem för de vilseledande anvisningar man gett dem samt för avsaknaden på korrekt information.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg