DELA

Har stoppat AT-läkarnas dyra resor

– Jag har sett till att AT-läkarna inte längre kan åka på exklusiva resor och inte kan fuska med sina kurser och dagtraktamenten och det är enstaka individer förbannade på.
Så förklarar Peter Rask sin inställning.
En stor del av den kritik som riktas mot honom som förvaltningschef hänger ihop med AT-läkarnas situation. AT är en förkortning av allmän tjänstgöring, det vill säga den obligatoriska sjukhuspraktik som nyutexaminerade läkare i Sverige gör under 18-21 månader för att bli legitimerade.
Han förnekar påståendet att han aktivt motarbetar ÅHS AT-läkare som grupp.
– Jag känner väl till AT-läkarnas situation. Min dotter gjorde nyligen sin allmänna tjänstgöring på ÅHS och jag har också under min tid i Sverige jobbat med AT och utbildningsfrågor. Jag är själv mycket angelägen om att AT-läkarna ska få en bra arbetssituation och utbildning och jag har personligen undervisat dem i mitt specialområde hjärtsjukdomar, säger han.

Exklusiva resor
Han säger att det inte finns ett enda förslag från Ove Mattsson och AT-läkarna som han varit negativ till – utom frågan om dagtraktamente när de åker bort på extern utbildning.
– Det handlar om pengar och exklusiva resor.
Han berättar att en tidigare AT-läkare fick lov att åka på kurs till Sydafrika, en kurs som ÅHS betalade.
– Den nuvarande AT-läkare som fick nej på sin kursansökan ville gå på kurs i Riksgränsen och samtidigt åka skidor.
Man måste kunna försvara användningen av ÅHS medel inför allmänheten, säger han.
– Men det togs inte väl emot.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre