DELA

Här skall gc-tunnel grävas

Varför har inte hela Lemlandsvägen i Hindersböle fått ny asfalt, frågar sig säkert en och annan bilist efter nyasfalteringen på sträckan den senaste veckan.
En del av sträckan har lämnats kvar med den gamla spruckna asfalten.
Svaret är att landskapets trafikavdelning redan i vinter skall låta bygga en tunnel här för gång- och cykelbanan. Som det är nu måste både skolbarn och andra ta sig över den livligt trafikerade Lemlandsvägen för att komma till busshållplatserna, och likadant på sommaren till badplatsen vid Nabben.
Cyklister och fotgängare som vill ta gc-vägen till stan genom naturområdet söder om vägen, istället för att ta sig runt via Rökerirondellen, måste också korsa Lemlandsvägen.


Blir säkrare
Med den nya tunneln skall det bli säkrare att röra sig i området för den lätta trafiken. Tunneln byggs mitt emellan de nuvarande busshållplatserna. De nuvarande busshållplatserna dras in och en ny byggs på var sida om vägen invid tunneln.
– Tunnelbygget skall bjudas ut efter en månad, med tur startar bygget ännu i år, annars i januari, säger vägingenjör Stig Janson.
Under tiden med tunnelbygget leds trafiken på en omfartsväg söder om nuvarande vägsträckningen.
– Den beläggning vi lagt nu är mera en utjämningsmassa, när sedan tunneln är byggd lägger vi i sommar en ny yta på alltihopa.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax