DELA

Här satsar staden på gång- och cykelvägar

MARIEHAMN. Fyra sträckor ska nu prioriteras när staden fortsätter att bygga ut gång- och cykelbanorna:
– Neptunigatan från Idrottsgården till Skillnadsgatan.
– Östernäsvägen mellan Storgärdan, Genvägen och Alvägen.
– Storagatan från Havsgatan till Hamngatan.
– Torggatan mellan Storagatan, Skillnadsgatan och Ålandsvägen.
Som Nya Åland har rapporterat tidigare har staden de senaste åren anslagit 50 000 euro i budgeten för utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet. I generalplanen redovisas hur det ska byggas ut på sikt och redan 2010 gjordes en lista upp där aktuella projekt presenterades.
Av de 15 projekten har tre färdigställts – Bolstavägen, Mariebad-MSF och Skrakvägen – och två är under planering och ska kunna påbörjas i år eller nästa år, Östernäsvägen och Nygatan.
Listan över de fyra sträckor som nu ska prioriteras bygger i första hand på trafiksäkerhet för den lätta trafiken. Infrastrukturnämnden godkände prioriteringslistan på sitt möte i tisdags. (mw)