DELA

Här rivs enligt reglerna

Nu rivs Olofssons hus på Köpmansgatan i Mariehamn. Och huset rivs enligt gällande regler.
– Det är inte många som följer reglerna, men jag riskerar inte mitt miljötillstånd genom att fuska. Jag vill inte ha rubriker om det i tidningarna.
Det säger Gustaf Sirén, vd vid Ålands Schakt ab, som sköter rivningen av huset. Arbetet inleddes påskveckan, bland annat med att godkända sanerare från riket kom och avlägsnade den asbest som fanns runt rören i källaren.
– Jag anser att det blivit en konkurrensgrej att inte följa reglerna, det blir billigare för beställaren som inte alltid är medveten om kraven.


Återanvänds
När Nya Åland besöker rivningsplatsen på Köpmansgatan på tisdagen håller fyra gubbar på med att riva bort de gamla linoleummattorna.
– Emmaus har varit här och plockat med sig alla dörrar med karmarna till sin byggretur, och de har också tagit en del skåp som de tycker att kan blir sålda. Däremot vill de inte ha de stora fönstren, men de är rätt nya och går säkert att sälja till växthus, menar arbetsledaren Rulle Öhberg vid Ålands Schakt.
Elkablar, värmeelement och rör hör också till det som sorteras innan grävmaskinen kommer och river ner huset.
– Då är vi också med och sorterar ut målat och omålat virke, säger Hemming Häggblom, medlem av rivningsgänget på Köpmansgatan.


Ingen deponi
Det rena virket kan eldas, men det målade måste föras till riket.
Det finns ingen godkänd deponi på Åland numera som får ta hand om byggavfall och enligt renhållningslagen måste avfall sorteras. Det går via Ålands Renhållning ab till Finland.


Rivningsplan
Ålands Schakt har sorterat avfallet vid rivningar ända sedan Idrottsgården byggdes om för några år sedan. Då krävde Mariehamns stad att det skulle finnas en rivningsplan där sortering av avfallet ingick.
– I Sverige har det varit krav på sortering vid rivningar i minst 20 år, påpekar Hemming Häggblom.


Är dyrare
Kravet på sortering av bygg- och rivningsavfallet fördyrar förstås rivningen, som tar några veckor att utföra jämfört med några få dagar om man bara sätter grävskopan på huset och blandar allt avfall. En sak som alltså är olaglig.
– Det är ju lite olika från fall till fall, men för rivningen av Strandnäs gamla motellhus blev det en faktura på 11.000 euro för att lämna in det sorterade avfallet, säger Gustaf Sirén.


Nytt kontorshus
På Köpmansgatan dånar kompressorn i en av Renhållningens gröna lastbilar. Kutterspånet på vinden sugs upp. Snart kan grävskopan komma och riva ner det gamla huset som under många år inrymde bland annat en sportaffär.
Ålands ömsesidiga låter bygga ett nytt bostads- och kontorshus på tomten.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax