DELA

Här reses midsommarstänger i dag

Nedan hittar du listan över många av alla de midsommarstänger som reses runtom på Åland idag.


Midsommarstänger i bokstavsordning

Brändö Korsö 
Kl 14.00 Lövning
Kl 21.00 Stångresning. Kaffeservering.
Eckerö Lassas
 Kl 13.00 Midsommarstånges kläs. Servering och dans.
 Eckerö Överby.
 Kl 11.00. Lövning på Bentes. Servering
 Kl 19.00. Stångresning.
 Eckerö Torp
 Kl 10.00 Lövning
 Kl 15.00 Stångresning.

Enklinge hembygdsgård.

 Kl 12.00. Klädning.
 Kl 20.00. Stångresning.

Finström Bergö

 Kl 19.00 Lövning
 Kl 20.00 Stångresning
 Finström Bjärström
 Kl 12.00 Lövbindning..
 Kl 20.00 Kronprocession, därefter resning kl 20.30. 
Finström Svartmara
 Kl 18.00 Lövning
 Kl 22.00 Resning
 Finström Pålsböle, Bergbo
 Kl 19.00 Lövning
 Kl 20.00 Resning
 Finström Tjudö
 Kl 12.00 Lövning
 Kl 20.00 Resning
 Finström Tunagården
 Kl 14.00. Lövning.
 Kl 19.00 Resning
 Kl 15.00 Barnens midsommarstång resning.
 Finström Ämnäs.
 Kl 12.00 Lövning
 Kl 20.00 Resning
 Föglö Lillängö.
 Kl 19.00. Lövning därefter stångresning.
 Föglö Högholm, Sommarö.
 Kl 11.00. Lövbindning.
 Kl 20.00. Stångresning.
 Föglö Hemgård/Annagården.
 Kl 14.00. Stångresning. Servering.
 Föglö Degerby, Brandkårshuset.
 Kl 13.00. Lövning och stångresning.
 Föglö Östersocken.
 Traditionellt midsommarfirande.
 Geta Furulund.
 Kl 12.00. Lövning.
 Kl 15.00. Stångresning. Försäljning.
 Hammarland Hammarbo.
 Kl 11.00. Lövning.
 Kl 15.00. Stångresning. Servering.
 Hammarland Bovik.
 Kl 13 Lövning.
 Kl 16 Stångresning. Servering
 Hammarland Torp. 
Kl 10.00 Lövbindning.
 Kl 15.00 Resning.
 Jomala Gottby.
 Kl 12.00. Lövning-
 Kl 19.30 Stångresning.
 Jomala Kungsö.
 Kl 12.00. Lövning. Stångresning därefter.
 Jomala Torp. 
Kl 10.00 Lövning
 Kl 19.00 Stångresning. 
Jomala Västansunda.
 Kl 14.00. Lövning därefter resning.
 Jomala Ålands hemgård och De gamlas hem.
 Kl 13.00. Festtåg från Jomala kyrka där gäster från Estland deltar med musik och dans. Stångresning. Harry Jansson berättar om midsommarstången. Dans. Servering.
 Jomala Önningeby.
 Kl 12. Lövning.
 Kl 20. Stångresning. Önningebymuseet är öppet.
 Kumlinge Vikingalid.
 Kl 21.00. Stångresning.
 Kökar Helsö.
 Kl 15.00. Lövbindning. Stångresning därefter.
 Kökar Karlby.
 Kl 13.30. Lövning på Midsommarberget.
 Kl 16.00. Stångresning.
 Lemland Nåtö biologiska.
 Kl 17.00. Lövning.
 Kl 19.00. Stångresning.
 Lemland Flaka, Solkulla.
 Kl 11.30. Lövning.
 Kl 14.00. Stångresning. Servering och lotteri.
 Lemland Granö, Järsö.
 Kl 12.00. Lövning.
 Kl 15.00. Stångresning.
 Lemland Vessingsboda by.
 Kl 11.00. Lövning.
 Kl 19.00. Stångresning. Servering, sång, dans och lotteri.
 Lemland Valborg.
 Kl 15.00. Stångresning. Tal, musik, dans och servering.
 Mariehamn Lilla Holmen.
 Kl 11.00-14.00. Lövning och klädning.
 Kl 17.00. Stångresning. Barnens midsommarfest. Sång och lekar.
 Mariehamn Badhusparken.
 Kl 11.00. Lövning och klädning.
 Kl 18.00. Stångresning. Servering, dans lekar och tal.
 Mariehamn Notudden.
 Kl 14.00. Lövning och klädning.
 Kl 15.00. Stångresning. Servering, sång och dans.
 Mariehamn Rödhamn
 Kl 16.00 Lövning och stångresning.
 Kl 20.00 Musikunderhållning med Lasse Fredriksson.
 Saltvik Högtomt.
 Kl 12.00 Förberedning
 Kl 15.00 Stångresning
 Saltvik Tengsöda.
 Kl 18.00. Stångresning. Servering, lotteri, dans och pilkastning.
 Saltvik Bertbyvik.
 Kl 11.00. Lövning.
 Kl 14.00. Stångresning. Program och servering.
 Saltvik Solbacka.
 Kl 15.00. Stångresning. Servering och dans.
 Seglinge.
 Kl 15.00. Stångresning.
 Sottunga
 Kl 12.00. Stången kläs.
 Kl 20.30 Vandring med kronorna från centrum till stången. Kl. 21.00 blir det stångresning, sång, tal och ringlekar. Därefter dans på Sunnanberg till Bjarnes orkester och disco. Servering.

Sund Bomarsund.
Kl 13 Lövning.
Kl 14 Stångresning. Dans till dragspelsmusik.
Sund Jan Karlsgården.
 Kl 18.00. Lövning.
 Kl 20.00. Stångresning. Tal, dans och servering.
 Sund Hulta.
 Kl 10.00. Lövning därefter stångresning. Servering och dans.
 Sund Sibby.
 Kl 20.00. Lövning.
 Kl 22.00. Stångresning. Lotteri och dans.
 Sund Klippan.
 Kl 21.30 Stångresning därefter dans.
 Sund Tranvik.
 Kl 12.00 Lövning. Gör kronor av vass.
 Kl 20.00 Stångresning. Kronparad och dans kring stång.
 Vårdö Grundsunda.
 Kl 12.00. Kransbindning.
 Kl 18 Stångresning.
 Vårdö Lövö.
 Kl 16.00. Klädning av stången därefter stångresning. Tårtlotteri och servering.
 Vårdö Sandö.
 Kl 13.00. Stången kläs.
 Kl 15.00. Stångresning.
 Vårdö Solhult.
 Kl 14.00. Lövning.
 Kl 15.00. Stångresning. Servering.
 Vårdö Simskäla.
 Kl 19.00. Stången kläs.
 Kl 200. Stångresning.. Servering.
 Vårdö Vårdöby och Strömsby.
 Kl 13.00. Stången kläs på Holmsklint.
 Kl 15.00. Stångresning.