DELA

Har kameraövervakning någon effekt?

Får man bukt med stölder, skadegörelse och våldsbrott genom att sätta upp kameror på husfasaderna?
Nja, visar en undersökning som gjorts i Sverige.
Efter Nyans reportage i går om den planerade kameraövervakningen på Torggatan och kanske delar av Nygatan har debatten gått het på vår hemsida.
Läsarna har diskuterat olika aspekter och åsikterna är både för och emot.
För att bygga under tyckandet med fakta refererar vi en undersökning som gjorts nyligen i Sverige, Kameraövervakningens effekt på brott – en studie om effekter på brottsligheten under och efter kameraövervakning i Landskrona, utförd av Carl Holgersson vid Malmö högskola.

Viss effekt i början
Slutsatsen av undersökningen visar kort och gott att kameraövervakningen har en viss effekt inledningsvis men att effekten mattas av något när nyheten har sjunkit in. Den andra slutsatsen är att det är viktigt att bilderna används och att det blir allmänt känt att de hjälper polisen att lösa brott.
Utredaren kommer fram till att kameraövervakning är ett dyrt sätt att förebygga brott och frågar sig om man har utrett andra alternativ, till exempel mera ljus eller fler skyltar om övervakning, kan leda till samma resultat till lägre kostnad.
Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige. Trots det har kameraövervakningen som brottsförebyggande verktyg ökat kraftigt under de senaste 15 åren i Sverige, framgår ur studien.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre