DELA

Här har vår integration i samhället börjat

– Det har varit oerhört viktigt för oss att få vara här i musiklaboratoriet, att få spela in och höra sin egen röst och förbättra sitt uttal.
Det säger Marina Jeremic, som kommer från Serbien och som är en av eleverna i Mediskursen i svenska för invandrare. Och hon gör det fritt och på god svenska.
Marina tar särskilt fram detta med att man fått sjunga åländska sånger under övningarna i laboratoriet.
– Sångerna har varit ett sätt för oss att komma närmare den åländska kulturen eftersom sången är en mycket viktig del av kulturen.
– Samtidigt har det också varit ett sätt att komma in i det åländska samhället, tillägger hon.
Marina tycker också att arbetet i laboratoriet har varit givande eftersom det gett de språkstuderande mera variation och stimulans i undervisningen.
Hon är tacksam och glad över att deltagarna under året fått Medis som en fast punkt i det nya samhället.
– Jag vill tacka Medis alla lärare och alla anställda. Medis har för oss blivit en liten plats där vår integration i det åländska samhället börjat, säger Marina. (jk)