DELA

Här det det stopp för isbilar

Bilkörning på is är bra träning men det ska ske under kontrollerade former. Stadens hamnområde är inte rätt plats för sådan körning, fick ett par förare på Slemmern veta av polisen på måndagen.
– Fast det också skulle vara tillåtet så ska man iaktta försiktighet och köra med förstånd. Olyckor kan hända på isen också.
Polisen uppmanar också bilisterna att lära sig använda bilens värmesystem effektivt. Och tillägger:
– Skrapa för jessu namn rutorna innan ni åker i väg.
På måndagen såg polisen till att en bilförare med dålig sikt skrapade bilrutorna ordentligt. Föraren fick också en lektion i hur defrostersystemet fungerar. (pd)