DELA

Här är sången om Getaboden

Nu kommer lärplattformen, den så kallade, Fronter mer och mer i skolorna.

Fronter ska i höst finnas i samtliga skolor, på alla stadier.
Redan nu förekommer 20.000 inloggningar i Fronter per månad på Åland.
I Geta skola används Fronter redan nu flitigt till provskrivningar, i kontakterna med hemmen, och inte minst inom musiken.
Här sjunger klass 5-6 i Geta skola en sång om Getaboden under ledning av läraren Marianne Häggblom.

Kolla%20p%E5%20klippet%20h%E4r
Se klippet här