DELA

Här är nya akutbilen

Ett helt nytt utryckningsfordon rullar nu på vägarna.
För ålänningarna betyder det avancerad vård i ett tidigare skede.
Har ni märkt att ambulansen vid utryckningar har fått sällskap av en ny typ av bil? Det är den nya akutbilen som egentligen formellt skall börja köra först efter årsskiftet men som tjuvstartat och redan är i gång.
Den första januari träder en ny lag i kraft, en så kallad prehospital förordning, som gör vår redan effektiva akutvård ännu bättre. Ambulansenheten får då egna fältchefer. Det handlar om en pool bestående av sammanlagt fem personer som delar på tjänstgöringen, samtliga har sjukskötarutbildning. Tre kommer från räddningsverket, två från sjukhusets akutavdelning.
Den nya fältchefen skall rycka ut tillsammans med ambulansen i alla de fall där han eller hon bedömer att avancerad vård behövs så tidigt som möjligt. Fältchefen kan också åka iväg ensam på uppdrag som inte är akuta men som kräver en bedömning på plats.
– Ambulansen är inte alltid det bästa alternativet. Det kan till exempel handla om ett fall där det är bättre med en snabb insats hemma än lång väntetid på akuten, säger blivande fältchefen Tom Göstas.

Titte Törnroth-Sarkkinen