DELA

Här är Mariehamns farligaste platser

Nu finns det statistik på vilka gator och vägar som är mest olycksdrabbade i staden.
Mariehamn är en aningen hetsig men fortfarande trygg stad, anser markchef Håkan Lindén.
– Vi arbetar hela tiden med att motverka olyckor och att höja trafiksäkerheten, och som tur är så är de flesta olyckor små, säger han.
Och tekniska verkens och Ålands statistik- och utredningsbyrås utredning av trafikolyckor i Mariehamn, säger ungefär samma sak. De allra flesta dokumenterade olyckorna handlar om utbackningsolyckor där endast plåtskador på bilarna varit följden. Nygatan och Norragatan är gator som i framtiden breddas just för att undvika olyckor som dessa.
– Vi har en gaturitning för Nygatan som godkänts av tekniska nämnden där gatan kommer att breddas, säger Kai Söderlund, teknisk chef på Mariehamns tekniska verk.
Istället för att ha parkeringsrutorna som de är nu, satsar staden istället på längsgående parkeringar. I och med ombyggnaden byggs även parkeringen utanför Ålandsbanken om. Ombyggnaden på Ålandsvägen står som första prioritering, följt av de anslutna gatorna Norragatan och Nygatan. Men i och med de ekonomiska skäl som fått ombyggnaderna på Ålandsvägen att stanna upp, tittar man nu istället på Nygatan.


Hastigheten påverkar
För att förbättra säkerheten i Mariehamn sänktes i november 2008 hastighetsbegränsningen i innerstan från 50 kilometer i timmen till 40 och 30 kilometer i timmen.
– Vi måste låta det gå några år innan vi kan veta hur det har påverkat säkerheten i staden, men det är dokumenterat att nio av tio överlever vid påkörning i 30 kilometer i timmen, medan endast tre av tio överlever när hastigheten höjs till 50, säger Söderlund.
– Men, fortsätter han, att bara en olycka i Mariehamn sker är alldeles för mycket. Lidandet som personen och dess närmaste utsätts för är fruktansvärt.
Han får ibland samtal av personer som varit med om olyckor, vilket berör honom mycket.
– Då känner man att vi är på rätt väg i vårt arbete för ökad säkerhet i trafiken.


Säkerhetsplan
I undersökningen sker rangordningen av olyckorna med tyngdpunkt på personskador. En gata eller korsning som haft många olyckor men endast sådana där ingen person kommit till skada, hamnar längre ner på listan än en korsning med få olyckor med svåra personskador.
– Vi jobbar hela tiden för att öka trafiksäkerheten. Vi har en säkerhetsplan med 88 åtgärder som vi försöker bocka av tillsammans med landskapsregeringen, berättar Söderlund.
De flesta åtgärderna börjar vara avklarade men två större projekt som återstår är just nu Ålandsvägen och Österleden, där man planerar flera övergångsställen.

Madelen Holmström

madde.holmstrom@nyan.ax

tfn 528 469

Foto: Jonas Edsvik

jonas.edsvik@nyan.ax