DELA

Här är avdelningarna som stänger

Kirurgiavdelningen och bb stänger och akuten samt gynekologiska polikliniken har öppet med begränsad bemanning. Det är några av de avdelningar som ÅHS idag skickat ut pressmeddelande om.

ÅHS har nu gått ut med mer detaljerad info om hur verksamheten ser ut efter strejkstart.
Akutklininiken, gynekologiska polikliniken och kirurgipolikliniken har öppet med begränsad bemanning. Barn- och ungdomsavdelningen har öppet med enstaka platser. Bokade tider till barn- och ungdomspolikliniken kvarstår om man inte kontaktats skriftligen eller per telefon av ÅHS. BUF-teamet/Habiliteringsteamet har öppet, men ätstörningsenheten stänger.
Som redan tidigare rapporterats är BB-avdelningen stängd och väntade förlossningar sker utanför Åland. Även kirurgiavdelningen är stängd och kirurgiska patienter sköts vid behöv vid allvårdsavdelningen. På operationsavdelningen finns ett team på plats för eventuella akuta operationer. Från IVA-avdelningen har en vårdplats flyttats till akutkliniken.

På medicinpolikliniken har endoskopimottagningen stängt och inom primärvårdskliniken har diabetes- och livsstilsmottagningen, preventiv- och papamottagningen, skolhälsovården samt hälsocentralen i Godby stängt. Hemsjukvården har begränsad bemanning och hemsjukvårdspatienter som inte blivit kontaktade och som behöver såromläggning eller annan vård hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Bokade tider hos hälsovårdare för barn över tre månader på barnrådgivningen utgår. Minnesmottagningen på rehab- och geriatrikliniken har begränsad bemanning och samma med rehabs läkarmottagning. Rehabavdelningen och alla geriatriska avdelningar är däremot stängda.


På ÅHS hemsida skriver de att informationen gäller hur det ser ut just nu men kommer troligen att behöva uppdateras kontinuerligt. ÅHS styrelse sitter just nu i ett extrainsatt möte gällande detaljer kring verksamheten efter strejkstart, då man inte beviljats skyddsarbete av Tehy.

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax