DELA

Här är Ålands utpost i öst

Ålandskontoret håller koll på det som händer i Helsingfors som berör Åland. Dessutom servas den åländska riksdagsledamoten av kontorets anställda.
Sedan 1984 finns Ålandskontoret i Helsingfors. Det ska sprida information om om Åland i riket och information till den åländska landskapsregeringen och -förvaltningen om saker som händer i riket. Ålandskontoret är en del av landskapsförvaltningens nybildade kommunikationsenhet.
Till kontorets uppgifter hör också att skapa och upprätta kontakter till massmedia både i riket och på Åland genom pressmeddelanden och andra utskick.

Kollar skriverier
En uppgift som man har är att följa med i finländsk massmedia och rapportera vilka åländska händelser som nått över nyhetströskeln. Man arrangerar också möten mellan ålänningar och fastlänningar när det behövs.
På Ålandskontoret i Helsingfors finns två anställda. Informationssekreterare Britt Inger Wahe, som också är 20 procent av tiden den åländska riksdagsledamotens sekreterare, samt byråsekreterare Maija Nunez.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds