DELA

Här är Ålands första verktygslåda

Stensmeden gömde sina verktyg och sin halvfärdiga skrapa för att nästa år fortsätta arbetet. 6000 år senare har gömman avslöjats.
– Att hitta en hel samling verktyg på ett och samma ställe är extremt ovanligt, säger antikvarie Rudolf Gustavsson.
Verktygskitet består av två stora knackstenar, en slipsten, en bit Ålandsflinta som troligtvis skulle bli en skrapa eller yxa samt stenflisor som precist och avsiktligt hackats loss från en större sten.
– Mig veterligen har inte ett sådant fynd tidigare hittats på Åland, säger Gustavsson.
– Det här är en inblick i stensmedens hjärna, vi kan se vilka kunskaper personen hade och vilka verktyg som användes, säger Kim Darmark, antikvarie vid museibyrån
Stenåldersboplatsen Västra Jansmyra i Långbergsöda innehåller större mängder fynd än vad arkeologerna tidigare trott. Boplatsen skadades förra året då sand grävdes från området och många arkeologiska föremål försvann.
– Fynden är inom de kategorier vi tänkt oss. Det är ben, sten och keramik, säger Darmark.
Benfynden är främst från säl och de går att datera vilket gör att arkeologerna snart kan tidsbestämma fynden. Resterna av en boplats har också hittats i det nyutgrävda området.

Flyttade utan verktyg
Den troliga förklaringen till verktygsfyndet är att smeden gömde verktygen när han eller hon lämnade boplatsen för säsongen. De första ålänningarna bodde inte här året om. Att flytta och bära med sig stora kärl och stenar är onödigt tungt och troligtvis gömde smeden sina verktyg för att året efter återvända till platsen och uppta arbetet. Av någon anledning kom smeden inte tillbaka eller råkade glömma bort gömman.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Johan Orre