DELA

Här analyseras vårt dricksvatten

I ÅMHM:s laboratorium i Jomala jagar man nu samma tarmparasit som orsakade den omfattande magsjukeepidemin i Östersund i Sverige för en tid sedan.
Risken är stor att den finns i de åländska råvattentäkterna.
I går berättade Nya Åland om läckaget som i värsta fall kunde ha stängt av vattentillförseln för större delen av Ålands befolkning, totalt uppemot 23.000 personer. Bräddningen av avloppsvatten upptäcktes av en slump och ingen vet hur länge avloppsledningen hade varit igenstockad eller hur mycket avloppsvatten som runnit orenat ut i råvattentäkten.

Ryckte ut
ÅMHM:s laboratorium som ligger bara någon kilometer från Ålands vattens vattenverk larmades lördagen den 5 november när avloppsläckaget upptäcktes. Laboranten Johanna Sjölund-Holmberg var en av dem som ryckte ut och tog prover som analyserades genast.
– Det visar hur viktigt det är att det finns ett lokalt laboratorium när något sådant här händer, konstaterar laboratoriechefen Bitte Bamberg-Thalén.
Nu kunde man konstatera att vattnet var förorenat i närheten av läckan med inte vid vattenintaget till vattenverket. Därför stängdes inte vattnet av, något som hade kunnat bli verklighet ifall man inte fått analyssvaren så snabbt.

Nya organismer
Men det som hände var en varningsklocka som ledde till åtgärder, berättar Ålands vattens vd Christian Nordas.
– Vi har startat ett projekt som ska visa om den rening av råvattnet vi har i dag räcker till.
Utgångspunkten är att vi på individnivå har blivit känsligare mot främmande organismer i vattnet än vi kanske var för några decennier sedan när många använde vatten från den egna brunnen.
– Och när klimatet blir varmare kommer det in nya organismer som överlever.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre