DELA

Hans jobb sparar in 100.000

Sedan i höstas opererar överläkaren Hans Granlund på ÅHS medicinska enhet in också mera avancerade pacemakers på åländska patienter på hemmaplan.
På så sätt sparar ÅHS cirka 100.000 euro per år – pengar som annars hade gått till Sverige.
Hans Granlund går egentligen i pension när han fyller 68 år i höst. För att hinna lära upp en efterträdare som kan ta över pacemaker-jobbet har han anhållit om förlängning. Genom att utföra operationerna hemma på Åland sparar ÅHS nämligen in en nätt summa på cirka 100.000 euro per år jämfört med att remittera patienterna till Uppsala.
ÅHS-styrelsen beslöt i går att bevilja honom ett års förlängning. Styrelseordförande Torbjörn Björkman redogör för kärnan i den diskussion som fördes om de framtida kontrollerna av de patienter som fått pacemaker inopererad.
– I Sverige har man börjat gå in för att specialutbilda sjukskötare för den uppgiften. Inom ÅHS kunde man kanske också bygga upp ett skötersketeam som kunde sköta kontrollerna. Det ska vi nu fundera närmare på, säger han.


Sedan 1985
Nya Åland träffade Hans Granlund på sjukhuset i går. Allt sedan 1985 – när han tog över som hjärtkirurg efter Johan Tapaninen – har han opererat in den enklare modellen av pacemaker som behövs när hjärtats rytm av någon orsak är störd.
I höstas började han operera in också så så kallade tvåkammarapparater, som numera är den vanligaste pacemaker-modellen och den som man sparar mest pengar på att operera in på hemmaplan jämfört med i Uppsala..
– Allt fler patienter behöver pacemaker. Inte bara för att hjärtat blir trött när man blir gammal, utan också yngre personer behöver pacemakern. Den yngsta som fått pacemaker på Åland var bara 20 år, berättar han.


Två delar
Pacemakern består av två delar, dels ett batteri – egentligen en dator – dels en kabel eller två som ger ström till hjärtat. Inget syns utanpå eftersom batteriet opereras in under huden vid nyckelbenet.
– Den som har pacemaker kan bada och på alla sätt leva ett vanligt liv.
Det finns även patienter som har trekammar-pacemaker, men de operationerna kräver mycket teknisk utrustning och kan därför inte utföras på Åland.


Fyller 50 år i år
Pacemakern, som är en svensk uppfinning, fyller 50 år i år. Hans Granlund visar upp en kopia av den första modellen.
– Den opererades in på en svårt sjuk man på hans hustrus begäran trots att den inte ens var testad på djur då ännu. Den höll bara några timmar och följdes av en ny. Men 40-50 pacemakers senare så hade han överlevt samtliga doktorer som opererade in hans apparater!

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax