DELA

Handlingsplan ska lösa lärarkonflikt

En handlingsplan för kommande läsår blir åtgärden som bildningsnämnden i en landsortskommun på Åland vidtar efter att föräldrar lämnat in ett protestbrev mot en lärare.
– Till viss del tar vi till oss kritiken, säger bildningsnämndens ordförande till Nya Åland.
På sitt möte beslöt nämnden att ge den ansvariga tjänstemannen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för lärarens arbete under läsåret 2011-2012. Detta för att säkerställa de utbildnings- och kvalitetsmål man har i kommunen, säger nämndens ordförande.
– Vi är måna om en jämgod kvalitet oavsett klass och lärare.

Ordföranden medger att informationen i brevet till en viss del varit känt eftersom nämnden i mars 2011 fattade beslut på förslag av ansvariga tjänstemannen att klassen ska delas från hösten 2011.
Man märkte också att gruppen var heterogen kunskapsmässigt med en stor spännvidd mellan de svagaste och de starkaste eleverna.
– Vi måste då se vad det beror på och i samförstånd med vårdnadshavarna inledde vi en utredning med en skolpsykolog, säger den ansvariga tjänstemannen.
Dessutom har man sett på schemat för den aktuella klassen inför det kommande skolåret för att hitta olika lösningar att individualisera undervisningen för eleverna. Med en enkel klass, det vill säga bara en årskurs, är det lättare för klassläraren att ge direktundervisning.
Läs mer i måndagens Nya Åland.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax