DELA

Handlarna avvaktar om groddar

Ehec har gäckat forskarna. De åländska handlarnas inställning till den senast utpekade boven, groddar, varierar.
Efter ehec-smittans utbrott pekades flera olika smittkällor ut, allt eftersom undersökningar gav olika resultat. Det färskaste budet är att smittan har sitt ursprung i frön från bockhornsklöver, importerade från Egypten. Fröna har sedan groddats och använts till olika produkter med groddar.
Vid en rundringning till åländska butiker visar det sig att man har olika inställningar till groddarna. Flera butiker har inte haft groddarna inne. Gun-Britt Lyngander på Getaboden kan inte dra sig till minnes att man någonsin skulle ha haft groddar i sortimentet.
– Det är en liten artikel som inte säljer så bra, så vi har varken sålt färska eller konserverade groddar, säger Gun-Britt.
Inte heller Varuboden har enligt Nina Fagerström haft några groddar inne, och man tänker inte heller ta in några.
Citylivs har tidigare haft groddar som en säsongsvara på sommaren. Man har dock valt att inte ta in groddar den här gången, på grund av mediediskussionerna. Trots att centralorganisationen Kesko inte rekommenderat att butikerna ska ta bort groddarna, så har man ändå gjort det.
– Det har väl inte funnits någon särskild tanke bakom det, förutom att det kanske skulle vara bäst för säkerhets skull, säger chefen för Citylivs.

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax