DELA

Handikappstödpengar tog slut

Pengarna som landskapet vikt i år för handikappstöd i hemmet tog slut i augusti.
Nu måste kommunerna ensamma stå för kostnaderna resten av året.
Den privatperson som behöver handikappanpassa sin bostad har rätt att få upp till 100 procent av kostnaderna i bidrag. Det kan till exempel gälla hissar, ramper, eller höj- och sänkbara köksskåp.
Enligt socialservicelagen är det kommunerna som skall stå för kostnaderna. Men i praktiken har landskapet bidragit med upp till 70 procent av pengarna.
I årets landskapsbudget fanns 100.000 euro för handikappstöd som tog slut redan i augusti.
– Då gjorde vi en inventering, såg vad vi hade lovat och vad vi hade på kommande, och sedan drog vi ett streck. Men vi kan hantera de ansökningar som vi har inne, säger landskapets bostadslåneinspektör Sten Eriksson.
Landskapet kan bevilja sökande högst 70 procent av kostnaderna – maximalt 15.000 euro.
– Om man bygger en inom- eller utomhushiss kombinerat med ramper så kommer man snabbt upp i stora belopp. Det behövs bara sex klienter med den här typen av åtgärder så är pengarna slut.
Det betyder inte att den som lämnar in en ansökan de närmaste månaderna blir utan bidrag. Rätten till handikappstöd är subjektiv, så fram till årsskiftet blir det kommunerna som får stå för kostnaderna för de ansökningar som kommer in.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom