DELA

Handikappade drabbas av olaglig inbesparing

Carl Isaksson, 73-årig pensionär i Hammarland Kattby, godtar inte kommunens nya regelverk för den lagstadgade färdtjänstservice han har rätt till.
– De nya reglerna följer inte lagen, säger han.
Carl Isaksson siter vid bordet i den lilla pensionärslägenheten i radhusområdet i Kattby. På bordet ligger spelkort, cigaretter och en inhalator. Calle, som han kallas, har drabbats av cancer och blodpropp flera gånger och han har dessutom astma och kol.
Hans handikapp är så omfattande att han får hjälp enligt handikappservicelagen. Där ingår bland annat rätt till färdtjänst om man inte klarar av att anlita kollektivtrafiken utan oskäligt stora svårigheter. Lagen säger att den handikappade har rätt till minst arton enkelresor per månad för det dagliga livet.


Skickade brev
Så var det också för Calle fram till årsskiftet. När han anlitade färdtjänsttaxi för att åka till stan betalade han med en färdtjänstbiljett och när han åkte hem igen betalade han med ytterligare en biljett.
Två enkelresor, två färdtjänstbiljetter.
Men strax före nyår skickade kommunen ett brev där man berättade om det nya regelverk för färdtjänst som fullmäktige antog den 11 november efter att en arbetsgrupp utrett saken. Bakgrunden var enligt fullmäktiges protokoll att färdtjänsten hade blivit för dyr under 2010 och att de medel som budgeterats inför 2011inte skulle räcka till. Därför hade man sett över kriterierna.
Enligt det nya regelverket, som började tillämpas från och med 1 januari, är antalet biljetter oförändrat, 18 enkelresor per månad. Men nu kallas biljetterna färdsedlar vars värde är begränsat till 15 euro. Om en resa kostar till exempel 22 euro så ska den handikappade betala med två sedlar men utan att få tillbaka resterande 8 euro. Alternativet är att klienten betalar med en sedel men står för mellanskillnaden själv.
– Det innebär att jag för en tur- och returresa från Kattby till Mariehamn måste betala med fyra eller fem färdsedlar och att sedlarna inte räcker till arton enkelresor per månad som det står i lagen. På det här viset blir ju antalet resor betydligt färre, säger Calle.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre